شعر :: مرگ در اوج خوشبختی
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
شعر :: مرگ در اوج خوشبختی
مرگ در اوج خوشبختی
بازدید: 0
تاريخ : 1401/08/15
مرگ در اوج خوشبختی 

 پشت به من کرد و گفت 
موهایم را بباف...

تار به تارش بوی خوش زندگی میداد 

زیر لب گفتم 
ناب ترین لحظه یعنی این...!

خندید و شانه بالا انداخت ...

لب های لعل اناری 
چشم های خمارش 
بوی موهای سیاهش 
مست میکند بدتر از شراب هزارساله ...

این چه رازی بود 
بین من و موهایش...؟! 

من محکوم به اعدام 
چه خوش است این طناب دار 

او چه می دانست
مرگ در اوج خوشبختی چیست..‌.؟!

پاییز ۱۴۰۱

 
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: